O czym w tym roku?

„Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego”

(Ps 82,6)

Skoro codziennie modlisz się Ojcze nasz który jesteś w Niebie, jak możesz myśleć, że pochodzisz z tego świata?

Na Max Festiwialu, będziemy mówić o naszej tożsamości i poszukamy w nas BOSKIEGO DNA.