15-05-2019

ikona-Noclegi

 
POLE NAMIOTOWE – zwyczajna forma noclegu na Max Festiwalu (własny namiot).
 
DOM NOCLEGOWY „KWADRAT” – Pokoje wieloosobowe (ok. 10 – 15 łóżek w pokoju). Koszt: 10 zł. za dobę (bez pościeli, z własnym śpiworem) lub 12 zł. za dobę (z pościelą). Rezerwacja przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu miejsc rusza lista rezerwowa, w tym przypadku warto mieć jednak swój namiot, na wypadek gdyby żadne miejsce się nie zwolniło. Rezerwacja zostanie potwierdzona wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.
 
DOM REKOLEKCYJNY – ilość miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja (Kontakt)

15-05-2019

Większość kosztów organizacyjnych pokrywa nasz Zakon, czyli Franciszkanie, ale chcemy i Wam dać możliwość uczestniczenia finansowego w tym dziele, dlatego prosimy o wpłatę 50 złotych. Wpłaty dokonujemy w recepcji podczas zgłaszania swojego przyjazdu.

15-05-2019

Agnieszka Beszłej

 

 

Br. Stefan Banaszczuk

 

 

Grzegorz Kasjaniuk

 

 

O. Piotr Szczepański

 

 

O. Remigiusz Trocki

 

 

Artur Grześkowiak

 

 

Grzegorz Kiciński

 

ZGŁOSZENIA

By wziąć udział w Max Festiwalu wypełnij poniższy formularz. Zapisać się można przed Max Festiwalem jak również w trakcie jego trwania.

Uwaga: Swoje zgłoszenie możesz uznać za przyjęte dopiero po otrzymaniu e – maila potwierdzającego. Potwierdzenie nie jest wysyłane automatycznie, powinno dojść w ciągu 3 – 4 dni.

Osoby niepełnoletnie przywożą ze sobą oświadczenie rodziców, że znają i akceptują regulamin i cele spotkania oraz wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w Max Festiwalu. Osoby niepełnoletnie powinny być z opiekunem.

UWAGA: W razie problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie swoich danych na adres: lista@maxfestiwal.pl 

Informacje dotyczące danych osobowych

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane:
Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek oraz dodatkowo w przypadku wypełniania deklaracji przez rodziców Imię i nazwisko, numer telefonu do rodziców.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) (dalej: PZBMK) z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 1, 00-225 Warszawa, będąca kościelną osobą prawną, NIP 526 10 31 806, REGON 040014005.
Siedziba inspektora danych osobowych mieści się w siedzibie administratora. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PZBMK służy następujący adres email: iodo@prowincja.org

W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe?

Dane uczestników Max Festiwalu mogą być wykorzystywane w następujących celach:
1. Organizowania Twojego uczestnictwa w Max Festiwalu (w szczególności: wydania identyfikatora, organizacji twojego noclegu, uczestnictwa w rekolekcyjnych spotkaniach młodych)
2. Wysyłania materiałów informacyjnych związanych z Max Festiwal, osobom, które zadeklarowały chęć otrzymywania materiałów informacyjnych (w szczególności: zaproszeń na kolejne rekolekcje spotkania młodych, itp.) od PZBMK, przetwarza się w celu ich wysyłki.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z bezpieczeństwem prawnym PZBMK tj. do czasu przedawnienia Twoich ewentualnych roszczeń względem PZBMK.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz PZBMK, twoje dane osobowe mogą być powierzane do celów o których mowa powyżej w deklaracji. Podmioty, którym mogą być powierzane twoje dane osobowe to: podmioty nadzorujące PZBMK, drukarnie, operatorzy pocztowi, kurierzy, audytorzy. PZBMK nie będzie przekazywać twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa ochrony danych

W związku z przetwarzaniem przez PZBMK Twoich danych przysługuje Ci prawo do:
• uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych.
• dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez PZBMK.
• sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• przeniesienia danych osobowych.
• wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem w formie elektronicznej otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszej deklaracji. Zgoda jest podstawą przetwarzania danych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie wyrażam bezpłatną zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, lub w przypadku wypełnienia niniejszej deklaracji przez rodziców mojego dziecka, w publikacjach prasowych oraz w mediach społecznościowych przez PZBMK w celach informacyjnych i sprawozdawczych. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody nie będę domagał/-a się zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.